shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Sitemize Hoşgeldiniz

Almanya'da hizmet veren Türk mühendislik büromuzu, sizlere bu sitede tanıtmak istiyoruz. Sitemize hoşgeldiniz.TGA Üstgül, elektrik, elektronik, enerji, makina ve çevre sağlığı alanlarında Avrupa’da hizmet veren bir Türk mühendislik bürosu olup, elemanlarının tümü Almanya’da yüksek öğrenim yapmış uzman mühendislerden oluşmaktadir. Dileğimiz üstün teknolojide uzun yillardan beri kazandiğimiz deneyimlerimizi ve bilgi birikimimizi yurdumuza da aktarabilmektir.

TGA Üstgül her türlü teknik soruna çözüm aramakla birlikte özellikle aşağidaki konularla ilgilenmektedir:

 • Her türlü makina veya tesislerin tasarlanması, çizilmesi ya da projelenmesi.
 • Atölye ya da fabrikaların planlanması.
 • Seri üretim başta olmak üzere; işyeri planlanmasi, iş ergonomisi, zamanlama, üretim bilgi kaydı, üretim planlama ve yönetme, CAD, CAE, CAP, CAM, CAQ, CIM, lean production.
 • Kalite kontrol sistemlerinin kurulması, QM (quality management) yardımı ile ISO 9000- 9004e göre sertifikalandırmaya gidilmesi.
 • CE işareti için, uyulması gereken Avrupa Birliği yönergelerinin belirlenmesi.
 • Elektrik ve elektronik tesislerin planlanması ve kurulması.
 • Bilgisayar sistemlerinin düzenlenmesi, programların hazırlanması.
 • Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri.
 • Büyük merkezi ısıtma santralları.
 • DDC (direct data control)-tekniği.
 • Yüzme havuzları teknikleri.
 • Arıtma sistemleri ve tesisleri.
 • Güneş enerjisinden yararlanma (ısıtma, soğutma ve elektrik gibi) ve çevre sağlığı.
 • Avrupa piyasasında yedek parça, kullanılmış veya yeni makina, tesis ya da fabrikaların araştırılıp sağlanması.
 • Bakım ve onarım gibi her türlü işlevlerin Türkiye ve Avrupa’lı firmalar arasında koordine edilmesi ve iş bağlantıları kurulması.
 • CAD (AutoCad ve HP) ile çizim ve tasarım.
 • Türkçe, İngilizce ve Almanca kılavuz hazırlanması.
 • Her dilde teknik çevirmeler (standartlar ve yönergeler dahil).
 • Projelerimizde teknik hesaplamalar ve simulasyonlar en gelişmiş bilgisayar sistemleri ve en iyi programlar ıile yapılır.Bilindiği gibi Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi üreticilerimizi birçok yeni kurallar ve koşullarla tanıştıracak. Bunların içinde özellikle Avrupa Birliği Üst Kurulu’nun hazırladığı ve birçok ürün için geçerli olan „yönergeler“e uymak, sanırız ilk aşamada temel sorun olacaktır. Kısaca; yönergeler uyulması gereken yasalar, standartlar (normlar) ise uyulabilir öneriler olarak tanımlanabilirler. Konunun önemini bildiğimiz için, önlem alıp ilk olarak „89/392/EWG Makina yönergesi“ ve bunun kapsamında olan en önemli Avrupa normlarını (EN) Türkçe’ye çevirerek bir kılavuz haline getirdik. Aynı çalışmalarımız „89/336/EWG Elektromanyetik sindirim“ (EMS, 1.1.1996 dan başlayarak geçerli) ve „73/23/EWG düşük gerilim yönergesi“ (AGY, 1.1.1997 den başlayarak geçerli) için de sürüyor. Makina yönergesini elde etmek istiyorsanız, lütfen bunu bize yazılı olarak bildiriniz.
 • Olası bir görüşmeye sıcak bakiyor ve bu iletişimin ileride olumlu sonuçlar vermesini diliyoruz.