shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Güneş enerjisi
Image

Önhizmetlerimiz

 • Danışmanlık Servisleri güneş enerjisi Potansiyeli ve
  Üretilecek Enerji

 • Teknik Fizibilite ve Mühendislik

 • Ticari Açıdan Uygulanabilirlik

 • Çevresel Faktörler ve Planlama Onayları

 • Yapılan İncelemeler tesisin kurulacağı bölgenin belirlenmesi

 • Bölgenin ön değerlendirmesi

 • Sistemin seçimi

 • Altyapı tasarımı

 • Enerji üretimi değerlendirmesi

 • Ekonomik analiz

 • Çevre Etki Değerlendirmesi

 

  • Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

 • Güneş ışınımı , ışınım tahmin ve modelleme yöntemleri

 • Güneş mimarisi , Güneş evleri , Güneş enerjisinden pasif yararlanma yöntemleri

 • Güneş enerjisiyle aktif ısıtma , ısı pompası uygulamaları , melez ısıtma sistemleri

 • Güneş enerjisiyle sıcak su elde edilmesi , tonoz ve atriumların bu amaçlı kullanımı

 • Güneş enerjisi destekli soğutma ve iklimlendirme sistemleri

 • Fotovoltaik Güneş pilleri , çeşitleri , yeni teknolojiler ve malzemeler

 • Güneş pillerinin uygulama alanları , hidrojen üretimi

 • Odaklayıcı toplayıcılar , Güneş santralleri ve Stirling motorlarıyla elektrik enerjisi üretimi

 • Güneş enerjisiyle pişirme , damıtma , pastörizasyon , tatlı su üretimi , asfalt ısıtma uygulamaları

 • Güneş enerjisiyle tarımda kurutma , sera ısıtma , dondan korunma , sulama ve hasat uygulamaları

 • Güneş enerjisinin depolanması , enerji dönüşüm sistemleri

 • Otomotiv sanayi ve deniz taşıtlarında Güneş enerjisi uygulamaları

 • Güneş enerjisi sistemlerinde termodinamik ve ekonomik verimlilik , enerji-ekserji ve maliyet analizleri

 • Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan malzemelerin optik , ısıl vb fiziksel özellikleri , seçici yüzeyli toplayıcılar

 • Güneş enerjisi sistemlerinde otomasyon

 • Güneş enerjisindeki teknolojik gelişmeler , melez sistemler , yeni uygulamalar ve araştırmalar

 • Güneş enerjisi kullanımının çevresel etkileri ve Güneş enerjisi bilinci

 • Güneş enerjisi sistemleri ve görüntü kirliliği

 • Güneş enerjisinin ülke ekonomisi yönünden incelenmesi , alternatif enerjiler içindeki konumu

 • Üretimde İşletme ve yatırım sorunları

 • Yenilenebilir Enerji Kanunu Yasa Tasarısı , Güneş Enerjisi konusunda AB Mevzuatı , Teşvikler , Fonlar


 • Fizibilite formunu doldurup bize göndermeniz yeterli