shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Sıhhi tesisat
 •  Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği

 • Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları

 • Pis Su Tesisatı Tasarımı

 • Yağmur Tesisatı Tasarımı

 • Temiz Su Tesisatı

 • Merkezi Sıcak Su Tesisatı Tasarımı

 • Hidrofor Tesisatı Tasarımı

 • Teknik Rapor Hazırlanması

 • İş programı

 • Resmi yazışmalar

 • Malzeme fiyat farkları

 • Kararname fiyat farkları

 • İşin resmi kurumlarda takibi

 • Birim fiyat analizleri

 • İmalat analizleri

 • Nakliye analizleri

 • Kesin hakediş raporu ve kesin hesaplar

 • Tesis maliyet hesapları

 • İmalat metrajı ve keşif özeti.